Galerija

fotografija fotografija 1 fotografija 2
fotografija 3

fotografija 1

Električna  ograda  za  medvjede - Gorski Kotar

Ograđivanje raznih  objekata ili područja  protiv medvjeda.

Nekoliko postavljenih el. ograda na području Gorskog Kotara i Like.

Električna  ograda  protiv predatora i divljih svinja  na  otoku Cresu.

 

Galerija: Divljač Galerija: Divljač Galerija: Divljač
Vrata pod  naponom Baza  el. ograde Čelični stupići + izolatori IvaBlok
Galerija: Divljač Galerija: Divljač Galerija: Divljač
Prikaz ograde protiv divljih svinja u okolici Ivanić Grada .Detalj : razmak ograde u odnosu na nasip. Prikaz ograde protiv divljih svinja.Detalj: razmak od ruba šume minimalno 2 metra. Manevarski prstor.
Galerija: Divljač Galerija: Divljač Galerija: Divljač
El. ograda protiv divljih svinja i jelenske divljači na Moslavačkoj gori. Koridor el. ograde - Moslavačka gora Detalj : Vrata pod naponom
Galerija: Divljač Galerija: Divljač Galerija: Divljač
Detalj : vrata pod naponom + tablica upozorenja Električna ograda  protiv divljih svinja u okolici Kutine El. čuvar SECUR 500 prvak u čuvanju  usjeva, SIMA INNOVATION AWARD 2012. ( nagrađen za inovativnost u polj. mehanizaciji, PARIS SIMA SHOW 2012.)
Galerija: Divljač Galerija: Divljač Galerija: Divljač
Galerija: Divljač Galerija: Divljač Galerija: Divljač
Mjerenje električne  ograde Električna  ograda protiv divljih svinja na otoku Krku
Galerija: Divljač Galerija: Divljač Galerija: Divljač