Muzilice

Servis Pulsatora Promo

pulsator Akrilna kanta Omega
30 litara sa mjeračem mlijeka 
- KOMPLET
Pokretni muzni uređaj Omega
- Komplet sa agregatom

20130919 090650 Muzilice Muzilice

Automatski ITP ventil


 Kanta za mužnju bolesnog vimena
2079014 Muzilice
muzne jedinice Kompletna kanta za mužnju  Prikaz mužnje u kantu
2079003 20131023 121459-1 Muzilice
Sisne gume  Ulje za vakum pumpe  Detektor mastitisa
Muzilice  20130919 090953-1  20130919 090704
 Čep za sisnu gumu  regulator vakuma  Otkapni ventil
20130919 091041 20130919 091051 20130919 091102
 Kontrolno staklo Wesfalia, Alfa laval  Vakum metar  Brtve kanta
20130919 091312 20130919 091333 20130919 091358-1
 Kolektor  Poklopac kante
20130919 091515 20130919 091534 20130919 091656
 Zračna crijeva i mliječna crijeva  Toplomjer PVC  Četka za sisne gume
20130919 091922 20130919 092559  500 500
Zračno crijevo za vakum duplo zračno crijevo  Mliječno crijevo Fi 12, 14, ili 16
9000030 9000460 9000569