Muzilice

Servis Pulsatora Promo

pulsator Akrilna kanta Omega
30 litara sa mjeračem mlijeka 
- KOMPLET
Pokretni muzni uređaj Omega
- Komplet sa agregatom

20130919 090650 Muzilice Muzilice

Automatski ITP ventil


Kanta za mužnju bolesnog vimena
2079014 Muzilice
muzne jedinice Kompletna kanta za mužnju Prikaz mužnje u kantu
2079003 20131023 121459-1 Muzilice
Sisne gume Ulje za vakum pumpe Detektor mastitisa
Muzilice  20130919 090953-1  20130919 090704
Čep za sisnu gumu regulator vakuma Otkapni ventil
20130919 091041 20130919 091051 20130919 091102
Kontrolno staklo Wesfalia, Alfa laval Vakum metar Brtve kanta
20130919 091312 20130919 091333 20130919 091358-1
Kolektor Poklopac kante
20130919 091515 20130919 091534 20130919 091656
Zračna crijeva i mliječna crijeva Toplomjer PVC Četka za sisne gume
20130919 091922 20130919 092559 500 500
Zračno crijevo za vakum duplo zračno crijevo Mliječno crijevo Fi 12, 14, ili 16
9000030 9000460 9000569