Pribor za stoku

LIFT ZA PODIZANJE KRAVA

Odlično će Vam pomoći ukoliko se Vaše krave budu teško dizale nakon težeg telenja

Zhvaljujući njegovom robusnom i stabilno dizajnu težina koju podiže doseže do 900 kg

                                                       lift za podkr


GRIJAČ MLIJEČNE ZAMJENICE

OLAKŠAVA ZAGRIJAVANJE ILI TOPLJENJE

VODE, MEDA I MLIJEKA U VEĆIM KOLIČINAMA

 

                                                             grijacmljzam

AUTOMATSKA POJILICA INOX-MULTI PRO

ZA GOVEDA, KOZE, OVCE

 DOSTAVA POUZEĆEM U ROKU 24 SATA  POJILICA IDEAL-GUS ZA GOVEDA I KONJE
 Pojilica Multi inox PRO Slajd12  IDEAL pojilica
POMAGALO ZA TELENJE LIFT ZA KRAVE  GRIJAČ MLIJEČNE ZAMJENICE
 101050 274 104453 1146   grija mz
ROGOPALER  ROGOPALER S TRANSFORMATOROM  NASTAVCI ZA ROGOPALER
127100025 3812  103301 2847  PM-7865 1437
 STICK ZA ROGOVE  DRŽAČI ZA SAJLU  SAJLA ZA PILJENJE ROGOVA
 PM-103305 927  PM-8076 1545  103310 1559
 JEŽ ZA TELAD PVC  JEŽ KRAUSE  JEŽ ZA KLIJEŠTA METALNI
0021 0021 1 PM-8097 4364
KLIJEŠTA ZA JEŽ METALNI  BRUNDA ZA VOĐENJE NA OPRUGU  RING ZA BIKA
104440 260  104413002 1122  PM-8093 141
OGRLICA ZA GOVEDA ULAR ZA GOVEDA KATRAN ZA KOPITA
121128C 4302 PM-8288 47 000020 2736
APLIKATOR ZA DAVANJE LIJEKOVA DRENČ ZA TELAD 2 L OBRUČ ZA KRAVE RITULJE
111019 1417 120080 1719 104409001 1444
M1 KANTA ZA NAPAJANJE 5 L XXL DUDA ZA TELAD KANTA ZA TELAD S POKLOPCEM 6 L
Slajd3 PM-8256 3933 120015 1467
 DUDA ZA NAPAJANJE NATURAL  REZERVNI VENTIL ZA KANTU 8 L  KANTA ZA NAPAJANJE 8 L
 Slajd2
 ZVONO BLACK BLUE 80  MARKICE ZA STOKU MAXY MAXY  KLIJEŠTA SA IGLOM
 121806064 551  PM-8154 1560  108000 1453
MARKER ZA DUGOTRAJNO OBILJEŽAVANJE
108304003 2881 108304006 2882 108304008 2883
 DRVENI BLOK ZA KOPITA  DEMOTEC 90 SET  DEMOTEC PROFESIONAL
106645013 9 106645002 23  106695101 2874
 NOŽ ZA KOPITA  NOŽ ZA KOPITA OKRUGLI  RAŠPA ZA KOPITA
106614001 1124 noevi za papke 106620 353
BURDICO KLIJEŠTA  VAGA KRUŽNA DO 100 ILI DO 200 KG  BROJAČ STOKE
 102223023 891  129055005 631  129041 1759