Profesionalni korisnici

PROFESIONALNI KORISNICI ELEKTRIČNIH OGRADA – zahtjevnije situacije ograđivanja !

-pregled terena

-planiranje i postavljanje električne ograde prema specijalnim zahtjevima na terenu

-edukacija zaposlenika

– tehnička podrška

KONTAKTIRAJTE NAS :   info@gumex-eko.hr     Tel.: 01 2882 811   Mob.: 099 756 65 65